Privacywet info autobedrijf Frazer

Autobedrijf Frazer verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacywet info geven wij u daarom antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door autobedrijf Frazer.

Verwerken persoonsgegevens. Wat verstaan wij onder die 2 woorden:

  • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw verzekeringsinformatie en het kentekenbewijs van de auto.
  • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.
  1. Van wie verwerkt autobedrijf Frazer persoonsgegevens? Wij verwerken persoonsgegevens van (oud)klanten en potentiële klanten.
  2. Waarvoor verwerkt Autobedrijf Frazer persoonsgegevens? Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. Om een relatie met u te kunnen aangaan.  Als u klant van een nieuw product(auto) of een dienst(onderhoud en/of financiering), hebben wij persoonsgegevens en voertuiggegevens nodig. Ook hebben wij bij het aangaan van een relatie een kopie van uw rijbewijs en autopapieren nodig.
  2. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren. Als klant willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens en e-mailadres bijvoorbeeld om informatief contact met u te onderhouden en om u te informeren voor onderhoudsbeurten(bv.APK) etc.
  3. Voor promotie- en marketingdoeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens verder verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden van Autobedrijf Frazer. Bijvoorbeeld door u 2 of 3 x per jaar per mail een nieuwsbrief te sturen. Wilt u niet benaderd worden voor deze doeleinden dan kunt u dit aangeven bij ons.

3.Hoe gaat Autobedrijf Frazer met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt (Zo wordt bv. uw informatie via de rubriek “afspraak maken” halfjaarlijks opgeschoond). Binnen Autobedrijf Frazer worden persoonsgegevens alleen gebruikt door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe mogen hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

4.Welke regels gelden voor Autobedrijf Frazer bij de verwerking  van persoonsgegevens?                                                                                                    
Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Autobedrijf Frazer onder meer gebonden aan: De Wet bescherming persoonsgegevens.

  1. Kan ik zien welke persoonsgegevens Autobedrijf Frazer van mij verwerkt? Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij Autobedrijf Frazer. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Autobedrijf Frazer.
  2. Kan Autobedrijf Frazer de privacywet info wijzigen? Ja, ons privacywet info kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerking zijn, dan passen wij het privacywet info daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop. Bijvoorbeeld via e-mail. De meest actuele versie van ons privacywet info kunt u terugvinden op onze website.
  3. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Autobedrijf Frazer, kunt u terecht bij:

Autobedrijf Frazer  

De Stenenmaat 13
7071 ED Ulft
T: 0315 – 68 35 15
E: info@autobedrijffrazer.nl